Programmabeleidbepalend orgaan

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Representatieve samenstelling pbo

Het pbo is door zijn samenstelling representatief voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. Zijn leden zijn de afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente. Zo’n afgevaardigde kan slechts één stroming tegelijk vertegenwoordingen. Er zijn diverse stromingen, deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt: maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo houdt het pbo een sterke binding met het publiek van de omroep.

NaamStromingVertegenwoordigd namens
Dhr. W. MoerkerkSport, cultuur en toerismePersoonlijke titel
VacatureSportVacature
Dhr. T. van der LindenReligieChr. Ger. Kerk Middelharnis
Mevr. M. BogertToerismeVVV Goeree-Overflakkee
Dhr. H. van der SchraafCultuurCulturele Raad GO
Dhr. H. StamJongerenwerkJongerenwerk Goeree-Overflakkee
Mevr. M. van MaurikWerkgeversKamer v. Koophandel Goeree-Overflakkee
Dhr. L. BakelaarGezondheidszorgRode Kruis afd. Goeree-Overflakkee
Mevr. A. Jarząbek-SzołtysikCultuurEtnisch-culturele minderheden

Taken van het pbo

Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICE-percentage houdt. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aan- bodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uit- besteed. Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt.

Reageren

Het pbo is te bereiken onder het volgende e-mailadres: pbo@omroeparchipel.nl

Scroll naar boven