ANBI

Omroep Archipel is aangemerkt als een Culturele ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij Omroep Archipel geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat Omroep Archipel aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Gegevens van Omroep Archipel m.b.t. de Culturele ANBI-status:

Naam van de instellingStichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (Omroep Archipel)
RSIN8521 08 370
Postadres:Omroep Archipel
Postbus 157
3253 ZJ Ouddorp
Bezoekadres:Omroep Archipel – studio ouddorp
Hofdijksweg 46a
3253 KB Ouddorp
Doelstelling:De stichting heeft als doel om de lokale omroeptaak voor de gemeente Goeree-Overflakkee te verzorgen
Beleidsplan:beleidsplan-SLOGO-2019-2024
Bestuur:Raad van Toezicht:
Teun Bakelaar
Titania Poort
Gerrit Poortvliet

Directeur-bestuurder:
Arjan Huizer
Beloningsbeleid:Er worden geen beloningen verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht.
Jaarrekening:Jaarrekening SLOGO 2022.pdf
Scroll naar boven