Polivak in gesprek met VVD-statenlid Mirjam Nelisse

In de eerste uitzending van het nieuwe jaar, op donderdag 7 januari 2016, van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het Statenlid Mirjam Nelisse. Zij is lid van de fractie van de VVD.

Met haar wordt gesproken over onderwerpen die specifiek van belang zijn voor inwoners van Goeree-Overflakkee. En dan in het bijzonder waarvan zij in de verkiezingsperiode heeft aangegeven zich daarvoor hard te maken: Dat is de verbreding van de N57 en N59 en verder de belangen van boeren, onderwerpen daar zijn bijvoorbeeld ganzenoverlast, Natura2000-beheerplannen (ook waterrecreatie), akkerranden. Dit zijn niet allemaal onderwerpen die ook echt in de commissievergaderingen of Statenvergaderingen aan bod zijn geweest, maar waar ook daarbuiten aan wordt gewerkt. Ook zal met haar worden gesproken over duurzame energie.

Mirjam Nelisse is een gedreven politica van wie gebleken is dat zij op inhoud wil besturen. Zij wil ook graag contact hebben met de inwoners van ons eiland. Mensen kunnen haar bereiken via email: [email]m.nelisse77@gmail.com[/email]. En als mensen haar willen volgen waarmee zij bezig is dan kan dat via haar Facebookpagina en/of Twitter: @MirjamNelisse. Deze eerste uitzending zal zeker de moeite waard zijn om daar op af te stemmen. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via [email]polivak@omroeparchipel.nl[/email]

Scroll naar boven